Over ons

Waar?

De activiteiten gaan steeds door op de speelplaats van het Sint-Maarten Instituut
ingang via Sint-Jozefstraat 5 (gele poort van de basisschool)

KSA gaat door elke zaterdagnamiddag van 14u tot 17u.

Meer informatie omtrent de activiteiten vindt u in het recentste prikbord.

Rekeningnummer: BE42 7805 1451 1554

 

Wat?

KSA is een jeugdbeweging voor kinderen van 6 tot 16 jaar.

Elke zaterdagnamiddag komen we samen om ons goed te amuseren met allerhande activiteiten zoals bosspel, sport, zwemmen, quizzen, knutselen, stadsspel, ...

Naast onze wekelijkse afspraak op zaterdag gaan we in de zomervakantie ook steeds op kamp.
Dit is het hoogtepunt van het werkjaar.
Tien dagen lang (zeven dagen voor de kleinsten) beleven we de strafste avonturen, gaan we op tocht, sjorren we gigantische constructies en nog zoveel meer.

Daarnaast organiseren we jaarlijks ook nog een eetfestijn, speculoosverkoop, bieravond en een weekend.

Geschiedenis

De KSA (Katholieke Studenten Actie) beweging werd gesticht in 1928 als onderdeel van de KA (Katholieke Actie) en vervanger van het AKVS (Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond). Twee jaar later werd ook de eerste VKSJ-afdeling (Vrouwelijke Katholieke Studerende Jeugd) opgericht. Bij de oprichting van KSA beweging was het helemaal nog geen jeugdbeweging, maar een studentenvereniging waar studie en toneel centraal stonden. Vanaf de jaren '30 sluiten zich ook jongere leden aan en komt er stilaan een indeling in leeftijdscategoriën. In het Sint-Maarten Instituut (in Aalst beter gekend als het 'klein college') werd in 1937 onze KSA opgericht. Onze bond werd, net zoals de school, Sint-Maarten genoemd, naar de patroonheilige van Aalst. Het SMI blijft tot op de dag van vandaag de wekelijkse ontmoetingsplaats van onze KSA.

Na de tweede wereldoorlog trokken de bewegingen zich terug op zichzelf. De nadruk werd op eigen stijl en eigen identiteit gelegd. De vermenging van stijl en jeugdbewegingsactiviteiten bracht de bewegingen op het pad van de modelorganisatie. Toch bleven KSA en VKSJ in deze periode sterk kerkelijk en Vlaams geëngageerd. In de jaren 1960 en 1970 ontstond een grotere betrokkenheid op de eigen omgeving en de wereld. Vele traditionele waarden, normen en gebruiken werden van dan af in vraag gesteld. Opvallend is de kritiek op het uniform. Veel plaatselijke groepen werden losser en sommigen schaften het uniform zelfs af. Nationaal koos men voor een frisser uniform om aan deze mentaliteitswijziging te beantwoorden.

In de jaren '70 en '80 zocht de beweging naar een nieuwe pedagogiek die aansluit bij alsmaar jongere leden. Het activiteitenaanbod moet ondertussen optornen tegen een overvloed aan nieuwe ontspanningsmogelijkheden. De genadeloze maatschappijkritiek wordt omgebogen naar het bevragen van de samenleving. Voortaan wordt er minder gepraat en gediscussieerd, maar vooral meer gespeeld als middel tot opvoeding. Onder impuls van plaatselijke KSA en VKSJ groepen die meer en meer gingen samenwerken en gemengde groepen vormden ontstond in 1978 de KSJ (Katholieke Studerende Jeugd). Deze namen geven echter niet altijd de juiste indicatie, zo zijn er intussen veel KSA's die wel gemengd zijn, maar hun oorspronkelijke KSA benaming behouden en niet in KSJ veranderen. Een zeer goed voorbeeld daarvan is onze eigen bond die sinds 2004 ook gemengd is, maar nog steeds de naam KSA draagt. De naam van onze koepelorganisatie veranderde op 1 september 2015 van KSJ-KSA-VKSJ naar KSA. Dat is het resultaat van een traject waar de afgelopen jaren heel hard over nagedacht en aan gewerkt werd. Naast de naamsverandering, schakelden we ook over naar één koningsblauw hemd. We willen streven naar meer eenheid om aan de buitenwereld duidelijk te maken dat we één beweging zijn, om de verbondenheid binnen de beweging te versterken, om de wervingskracht en herkenbaarheid te vergroten en om onze beperkte middelen efficiënter te kunnen inzetten.

KSA is een jeugdbeweging. Experimenteren, participeren, kritisch kijken, een vrijwillig en langdurig engagement opnemen en nadenken over zingeving zijn de belangrijkste stimulansen die we aan onze groepen willen geven. We richten ons op kinderen en jongeren als individuen, in groep en in het geheel van de samenleving. Spelenderwijs en met aandacht voor vorming proberen we deze pijlers concreet te maken. Deze fundamenten zijn dan ook de basis van en de rode draad in onze visie. KSA is tegenwoordig met 35.000 leden actief in meer dan 300 plaatselijke groepen, een aantal gewesten, zes provinciale werkkringen en één nationale beweging. KSA is in zijn lange geschiedenis dus al sterk veranderd. Hoewel het ooit gesticht werd als een Vlaamsgezinde en katholieke beweging, proberen we tegenwoordig onze leden menselijke waarden aan te leren in plaats van politieke of religieuze op te dringen.